Prekių pirkimo – pardavimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB Noras group, įmonės kodas 301846337, V. Grybo g. 17-129, LT-10318 Vilnius) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų (toliau – prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu nordpics.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant el. parduotuvėje taikoma Sutartis, galiojanti užsakymo pateikimo metu.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs užsakymo įvykdymui būtinus Pirkėjo, prekių gavėjo asmens duomenis, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir pažymėjęs „Perskaičiau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis“, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
1.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
1.5. Prekės perduodamos Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytam gavėjui tik Pirkėjui apmokėjus sutartą prekių kainą.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo ir prekių gavėjo asmens duomenis (toliau – asmens duomenys): vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.2. Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šioje Sutartyje ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi prekių ar žaliavų atsargos.

5. Prekių užsakymas, gamyba, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.3.1. Pinigų pervedimu į Pardavėjo banko sąskaitą.
5.3.2. Naudodamas Paysera ar Seb banko elektroninių atsiskaitymų sistema.
5.3.3. Mokėjimo kortele naudodamas PayPal ar PayPal Braintree mokėjimų sistemą.
5.4. Pirkėjas užsakęs prekes įsipareigoja už jas sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 valandą.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.2. Prekių pristatymo terminai ir sąlygos nurodomos prekės puslapyje ir / arba el. parduotuvės informaciniuose puslapiuose.
6.3. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekė yra perduota gavėjui arba jam nesant ar negalint patekti pas gavėją – gavėjo artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir pan.
6.4. Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pristatytos siuntos kokybę Pirkėjas ar prekių gavėjas turi tikrinti dalyvaujant kurjeriui. Jei Pirkėjas pastebėjo, kad siunta turi pažeidimų: apie tai reikia pasakyti prekes atvežusiam kurjeriui; siuntos pristatymo dokumente pažymėti, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildyti Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą; patikrinti pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuoti nuotraukose.
6.6. Pardavėjui nepavykus perduoti prekės gavėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar gavėjui atsisakius priimti prekę, prekė bus sugrąžinta Pardavėjui ir saugoma 7 dienas. Per šį terminą Pirkėjas ar prekių gavėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo patalpose. Po šio termino Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.

7. Prekių kokybės garantija.
7.1. Visoms prekėms, išskyrus gėles ir augalus, taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
7.2. Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakytos gėlės, gėlių kompozicijos bus identiškos parodytai nuotraukoje. Kiekviena Pardavėjo padaryta gėlių kompozicija yra unikali, todėl ji gali skirtis savo spalvingumu, formomis, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis. Pardavėjas stengiasi, kad gėlių kompozicija maksimaliai atitiktų pavaizduotą pavyzdį ir turi teisę pakeisti puokštės ar kompozicijos sudėtį išlaikant jos piniginę vertę ir spalvingumą bei formas.
7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.
8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymo forma galite rasti čia. Užpildytą sutarties atsisakymo formą prašome atsiųsti mums el. paštu info@nordpics.lt.
8.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę Pardavėjui UAB NORAS GROUP, V. Grybo g. 17-129, LT-10318 Vilnius. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
8.3. Taisyklių 8.1. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju.
8.4. Remiantis LR Civilinio kodekso bei LR Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
8.4.1. Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.
8.4.2. Augalai, gėlės ir kitos greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
8.4.3. Supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
8.4.4. Parfumerijos ir kosmetikos prekės.
8.4.5. Fotografijos ir kinematografijos prekės.
8.4.6. Spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai.
8.4.7. Megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius.
8.4.8. Kūdikių drabužėlius.
8.4.9. Patalynės reikmenis.
8.4.10. Žaislus, žaidimus.
8.4.11. Meno kūrinius.
8.5. Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
8.6. Ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pateikia užpildytą sutarties atsisakymo formą ir sugrąžina prekes Pardavėjui, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes ir jos pristatymą jam sumokėtus pinigus. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
8.7. Pardavėjas grąžinimą atlieka naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko su kitu mokėjimo būdu.
8.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų:
8.8.1. Tol, kol Pirkėjas nesugrąžino prekių Pardavėjui.
8.8.2. Jei prekės neatitinka Sutarties 8.4. ir 8.5. punktuose nurodytų reikalavimų grąžinamoms prekėms.
8.8.3. Jei prekės nėra toje pakuotėje, kurioje buvo pristatytos arba pakuotė sugadinta, netvarkinga ar kitaip pažeista.
8.8.4. Jei prekė buvo naudojama.
8.9. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos prekės (išskyrus augalus, gėles, gėlių kompozicijas), tai padaryti gali elektroniniu paštu info@nordpics.lt arba adresu UAB NORAS GROUP, V. Grybo g. 17-129, LT-10318 Vilnius. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
8.9.1. Prekės užsakymo numerį.
8.9.2. Prekės nuotrauką, nekokybiškos prekės vietos nuotrauką, kurioje aiškiai matomas prekės brokas.
8.9.3. Prekės pakuotės nuotrauką.
8.9.1. Aprašyti nekokybiškos prekės požymius.
8.10. Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją ir pateikti atsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.3. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo parašytą turinį atviruke.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Ginčų sprendimas ir EGS platforma.
11.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į UAB Noras group, informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@nordpics.lt.
11.2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu UAB Noras group atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas +370 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
11.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tai – elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos internetu.

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.